Brede School Geeren Noord te Breda


Breda

Deze nieuw te bouwen school bestaat uit vier bouwdelen die worden verbonden door een omgang. Deze route ontsluit aan de noord en zuidzijde de patio en ontmoet aan de oost en westzijde de buitenwereld. Het plein loopt door in het gebouw. De centrale hal - de huiskamer - vormt de ontmoetingsplek van de buurt. Dit vormt hét bindende element in de wijk en biedt ruimte voor ontmoeting, educatie en sport.

De entree van de brede school vormt niet alleen toegang tot de centrale hal, maar tevens tot de twee basisscholen. De scholen zijn gesitueerd in de noordvleugel. Het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en tienerruimten bevinden zich in de westvleugel. Deze heeft een verbinding met de patio alsmede met het groengebied. De zuidvleugel bevat een aantal zorgfuncties, kantoren en techniek. Een ingetogen schakel tussen de drukke ontsluitingsweg en het gebouw. De afwijkende materialisatie en hoogte van de gymzaal benadrukken de bijzondere functie en maken het duidelijk zichtbaar vanaf het plein.

De gevels vormen het bindende element tussen de verschillende bouwdelen. Gemetselde penanten in een licht gele steen geven de structuur van de gevel aan. Schuine gevelelementen zijn tussen de gemetselde structuur geplaatst en geven door het gebruik van verschillende kleuren een gevarieerd beeld.  Variaties in openheid en horizontale en verticale oriëntatie vertalen op een subtiele manier de verschillende functies die het gebouw behelst.

Datum gereed:
februari 2011

Werkzaamheden:
MS-Wanden, Stucadoren, Systeem-plafonds

meer afbeeldingen: