Differ te Eindhoven
In 2015 verhuist DIFFER (Dutch Institute for Fundamental Energy Research) naar een nieuw gebouw op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. Het instituut is nu nog gevestigd in Nieuwegein en zoekt met de verhuizing naar Eindhoven een nauwere aansluiting met de universitaire wereld. Het nieuwe gebouw bevindt zich op de campus op het snijvlak tussen de universiteitsgebouwen en de bedrijfsgebouwen die er de komende jaren zullen verschijnen.

De opzet van het ontwerp is eenvoudig: rondom twee grote experimenteerhallen bevindt zich een drielaagse ring van kantoren en ondersteunende ruimten. Tussen de hallen en in het verlengde van een van de belangrijkste zichtassen op het campusterrein zijn gemeenschappelijke functies zoals vergaderen, eten en ontspannen gesitueerd. Voor DIFFER is het stimuleren van ontmoeting tussen medewerkers onderling en met bezoekers van het grootste belang. Daarom zijn de verdiepingen onderling op allerlei plaatsen verbonden door trappen en vides.

Zoals verwacht mag worden van een instituut dat zich bezig houdt met duurzame energie is op alle fronten aandacht besteed aan een duurzaam ontwerp. Het meest zichtbaar is dat in de lange oost- en westgevels van het gebouw, waar een gevel is ontworpen die opwarming door de zon voorkomt en tegelijk daglichttoetreding en uitzicht optimaliseert. Dit wordt bereikt door een zaagtandprofiel, waardoor niet de hele gevel van zonwering hoeft te worden voorzien. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld het toepassen van driedubbel isolatieglas en fotovoltaïsche cellen op het dak. Voor het gebouw ligt uiteindelijk een BREEAM Excellent certificaat in het verschiet, waarvoor versneld een zogeheten "bespoke-procedure" wordt doorlopen.

Datum gereed:
oktober 2015

Werkzaamheden:
BIM, MS-Wanden, Stucadoren, Systeem-plafonds

meer afbeeldingen: