differ_all_top_vdwonly

BIM, ofwel het Bouwwerk Informatie Model, de term die al jaren in de bouwwereld rond gonst, doet nu ook zijn intrede in de afbouwwereld. Vaak wordt het als iets magisch gezien, maar wat is het nou eigenlijk en hoe kan het je helpen in het bouwproces? Dit soort vragen stond centraal bij het voorlichtingsgesprek dat Knauf onlangs organiseerde voor de afbouwwereld. De middag zorgde voor veel vragen bij collega’s en hopelijk ook voor antwoorden.

Inmiddels zijn wij als een van de weinige afbouwers in Nederland al enige jaren bezig met BIM. Met elk afgerond project wordt ons de meerwaarde ervan duidelijker. Zodoende hebben wij sinds kort een eigen BIM afdeling.

Maar wat is BIM nou eigenlijk en welke meerwaarde heeft het voor de afbouw? Het wordt vaak gezien als “slechts” een 3D model van het project, maar daarmee doe je BIM tekort. BIM is bij uitstek een manier van samenwerking met alle betrokken partijen in een bouw. Dit in tegenstelling tot het werken op eilandjes waarbij elke partij zijn eigen opdracht uitwerkt en ‘over de schutting werpt’. In een BIM proces levert elke leverancier zijn werkzaamheden aan in de vorm van een 3D model aan de hoofdaannemer. Daar worden deze zogenaamde aspectmodellen door een BIM-coördinator samengevoegd en getoetst op ‘clashes’, botsingen tussen de verschillende aspectmodellen die normaliter pas op de bouwplaats ontdekt zouden worden. In overleg met elkaar worden deze knelpunten al in de engineeringsfase efficiënt geëlimineerd. Het moge duidelijk zijn dat dit ‘virtueel voorbouwen’ van een project zodoende kan leiden tot een significante reductie in faalkosten.

nvlu - 3d-snede-hiddennvlu - 3d-2e-top-underl

Differ, bovenaan dit artikel getoond, (TU/e te Eindhoven), International Crime Court (ICC, Den Haag) en NVLU, hier direct boven afgebeeld, (ProRail te Utrecht) zijn projecten die wij op deze manier hebben uitgewerkt. De letter ‘i’ in BIM staat niet voor niets voor ‘Informatie’. In al deze projecten hebben wij dan ook de nodige informatie toegevoegd aan de door ons gemaakte afbouwonderdelen. Te denken valt aan informatie over de opbouw van de metalstud-wanden en systeemplafonds, de codering van wanden, plafonds, deuren etc. volgens de bestaande normen, garantiebepalingen, datum van plaatsing, en meer. Zodoende heeft de opdrachtgever tijdens de beheerfase van het bouwwerk ten allen tijde inzichtelijk welke onderdelen met welke specificaties wanneer geplaatst zijn, wanneer deze vervangen dienen te worden, waar deze besteld kunnen worden, en in welke aantallen. Door de driedimensionale component van het model is tevens direct inzichtelijk waar in het gebouw deze onderdelen zich bevinden. Met 30.000m2(!) metalstudwand in het ICC lijkt ons dit zeer aangename informatie voor de opdrachtgever om over te beschikken!

In de voorgaande projecten zat de meerwaarde van BIM dus voornamelijk in een verbeterde manier van samenwerking met andere partijen, het vroegtijdig opsporen van mogelijke knelpunten en het toevoegen van relevante informatie voor de beheerfase. Hoewel deze investering het integrale bouwproces zeker ten goede komt, is het een legitieme vraag welke meerwaarde dit voor ons als afbouwende partij heeft. Want zoals we het al decennialang doen gaat toch ook goed? De realiteit is dat BIM blijft en de vraag naar BIM-partners alleen maar zal toenemen. Van de Wiel Complete Afbouw heeft dit tijdig ingezien en investeert zodoende al een aantal jaren in BIM.

pvp-3ddoorsnede

Met ons meest recente project, Amsterdam CS, hierboven met een 3D uitsnede weergegeven, hebben we wederom een grote stap gezet met betrekking tot onze BIM ambitie die óók voor onszelf van grote meerwaarde zal zijn tijdens de werkvoorbereiding en uitvoering!

Alle uitvoeringstekeningen van Amsterdam CS zijn gegenereerd vanuit het BIM-model. Toekomstige wijzigingen gedurende het bouwproces kunnen op eenvoudige wijze in het 3D model worden doorgevoerd en deze wijzigingen vloeien automatisch door naar het 2D-tekenwerk. Op een zelfde wijze worden ook doorsnedes moeiteloos uit het BIM-model gegenereerd gehaald. Het aantal mogelijke doorsnedes dat te genereren is, wordt letterlijk eindeloos met BIM en zeer informatief op het werk.

Hier blijft het echter niet bij. Aangezien in het voortraject elk hoekje van het project reeds bekeken en uitgewerkt is, zullen er straks in de uitvoering weinig verrassingen zijn. Het maken van onze eigen 3d details, zie hieronder, biedt de mogelijkheid om op zeer korte termijn een bouwknoop inzichtelijk te maken middels BIM. Op verzoek van onze voormannen kan onze afdeling BIM dit soort tekeningen genereren en versturen naar onze voormannen, die met tablets werken. Zij hoeven zodoende nooit meer verlegen te zitten om informatie betreffende de opdracht.

Tijdens de werkvoorbereiding is het een peulenschil om materiaalhoeveelheden uit het model te halen. Bestellijsten zijn dus zo gemaakt en blijven altijd up-to-date, immers wijzig je het model dan wijzigen deze uittrekstaten direct mee.

Het moge duidelijk zijn dat Van de Wiel gelooft in BIM. Echter, het is geen magie. Een BIM model/proces is zo goed als de tijd en de informatie die je er in stopt: “Garbage in, garbage out”. Om het te implementeren in het bedrijf is tijd, geld en energie gemoeid. Het loont dus absoluut om er voldoende tijd voor te reserveren en een goede basis op te zetten.

BIM in de afbouw komt eraan. Van de Wiel Complete Afbouw is BIM Ready, wij zijn er helemaal klaar voor!

ij 3d detailij 3d doorsnede