1

Deze week wederom een project van ons in de spotlight, dat waarschijnlijk bij iedereen wel bekend is. Wellicht ben je er zelfs al een of meerdere keren geweest. Deze week belichten we namelijk het Centraal Station te Amsterdam.

Volledig in stijl met de al bestaande boogoverkapping is er achter het al bestaande station een tweede overkapping gekomen met ruimte voor winkels en een verhoogd busdek. Hierdoor worden alle gemotoriseerde verkeersstromen van het maaiveld gehaald wat van de voorkant tot aan de IJ een wandelgebied creëert met ruimte voor winkels en andere voorzieningen. Met de komst van de OV-chip poortjes moesten er echter ook mogelijkheden komen voor niet-reizigers om van deze voorzieningen gebruik te maken. Door de realisatie poortvrije passages (PVP’s) die naadloos aansluiten met het winkelgebied in de nieuwe IJ-hal zal er in deze behoefte worden voorzien. Op dit moment zijn wij bezig met de West-Passage.

In beide delen (PVP en IJ-hal) realiseren wij het zogenaamde isolatieplafond en de Metal Stud wanden. Met name die eerste zorgde voor nogal een uitdaging. Bij de PoortVrije Passage is er aan het beton wat onder de spoorbakken van de stationshal zit duizenden gaten geboord waar trillingsvrije hangers in zijn geplaatst. Op die manier kunnen we een gipsplafond plaatsen waar, volledig onafhankelijk van de trillingen door de treinen, alle voorzieningen aan op kunnen worden gehangen. Door de beperkte ruimte in deze passages was het een gepuzzel om tot een oplossing te komen die alle krachten en omstandigheden aan kon. Inmiddels zit het grootste deel van het plafond er in en zijn alle testen met goed gevolg afgerond.

In de IJ-hal is er gekozen voor een andere oplossing. Onder het betonnen busdek is een stalen framewerk geplaatst waar het plafond aan komt te hangen. Echter het overbruggen van de overspanningen tussen deze stalen liggers in combinatie met de belasting die aan het plafond komt te hangen zorgde ervoor dat ook hier creatief om moest worden gegaan met de middelen die beschikbaar waren. Want ook hier was de hoogte een belemmerende factor. Gelukkig zit ook hier het grootste deel van het plafond er al in en voldoet het plafond keurig aan alle wensen.

Na de plafonds gaan we ook nog aan de slag met de Metal Stud wanden en als alles goed verloopt zullen duizenden reizigers elke dag weer het resultaat van onze werkzaamheden kunnen bewonderen. Een klus waar we met recht trots op kunnen zijn!

23456