In het centrum van Utrecht zullen wij het komende jaar aan de slag gaan op het project de Trip. Het project bestaat uit 255 huurappartementen voor starters, bedrijfsruimte voor creatieve ondernemers, ruimte voor horeca en bijbehorende parkeervoorzieningen, verspreid over 3 markante gebouwen aan de Briljantlaan te Utrecht.

Dit project is voor wat betreft de materialen aanvoer een pilot voor binnenstedelijk bouwen. Omdat opslagruimte bij projecten in het centrum steeds schaarser wordt, worden alle materialen naar een opslagplaats buiten de stad aangevoerd. Vanuit deze “hub” worden deze dan weer per woning uitgeteld en verdeeld. Zo ook onze MS-wanden (ca 9.000 m²) die gefaseerd aan worden geleverd met alle benodigdheden om de werkzaamheden per woning of fase uit te kunnen voeren. Hierdoor is er op de bouwplaats weinig opslag nodig, en zullen omwonenden minder hinder ondervinden van het vrachtverkeer wat komt laden en lossen.

birdview 2

Op dit moment zijn ze nog bezig met de ruwbouw, maar vanaf week 6 zullen wij hier ook aan de slag gaan. Aan het eind van 2016 zullen naar verwachting alle appartementen zijn opgeleverd, iets waar wij natuurlijk onze uiterste best voor gaan doen! Meer informatie kun je terugvinden op onze projectpagina.