Van de Wiel Complete Afbouw

Pluijm VeiligWerken

29 november 2019

Onlangs mochten we uit handen van Kondor Wessels Amsterdam op het project Noorddok te Amsterdam een Pluijm voor veilig werken in ontvangst nemen. Dit initiatief is in het leven geroepen om een eigen medewerker of onderaannemer die een positieve bijdrage heeft geleverd aan de veiligheid in het zonnetje te zetten.

Kondor Wessels is een partij waar wij veel opdrachten voor mogen uitvoeren en tijdens al deze projecten leer je van elkaar en ga je steeds beter met elkaar samen werken. Door op een positieve, intensieve en open manier te communiceren met de veiligheidskundige/KAM manager van Kondor Wessels Amsterdam, dhr. W. Hollander, blijven we elkaar scherp houden op het gebied van veiligheid. Trots en uitermate tevreden zijn wij dan ook op het als resultaat dat op het project Noorddok de samenwerking, zeker op het gebied van veiligheid, precies zo is als Kondor Wessels het graag voor ogen ziet. Goed geregeld zodat zij daar geen aandacht aan hoeven te besteden. Een situatie waarmee de aannemer letterlijk ontzorgt wordt.

Dit kwartaal werd de Pluijm, en de daarbij behorende taart, door de projectleider, dhr. P Krijnen van het project Noorddok te Amsterdam, aangeboden aan Van De Wiel Complete Afbouw. Onze voorman mocht hem in ontvangst nemen om deze daarna met alle medewerkers die namens ons bezig zijn te delen. Tenslotte zijn dat de mensen die ervoor zorgen dat er veilig wordt gewerkt!

Via deze weg willen we Kondor Wessels nogmaals danken voor deze aanmoediging en de mooie complimenten.

Foto’s