De Statenschool te Dordrecht
In het centrum van Dordrecht realiseren wij de renovatie / verbouwing van de Statenschool. Het plan omvat circa 11 school groepen, 1 PSZ, 1 BSO en 1 speellokaal.

De Statenschool is een openbare school in het hart van Dordrecht. De school is gebouwd in 1913. Het gebouw moest destijds passen in de omgeving, daarom heeft het gebouw trapgevels en een bordes. Veel mensen denken dat het monumentale pand van de Statenschool het stadhuis is.

De Statenschool is zowel een buurtschool als een "Dordrechtschool" De leerlingen komen uit verschillende wijken, uit verschillende sociale en culturele achtergronden. Dat maakt dat de Statenschool een mooie afspiegeling is van de samenleving.

Datum gereed:
december 2012

meer afbeeldingen: