Van de Wiel Complete Afbouw

Renovatie Edge Stadium

18 oktober 2021

Pal naast het Olympisch stadion in Amsterdam werd zo’n 20 jaar geleden het gebouw met de naam ‘Forum’ opgeleverd. Een uiterst duurzaam ontwerp waar tal van prijzen mee zijn gewonnen. De 2 kantoorvleugels zijn aan de uiteinden aan elkaar gekoppeld met een vierkant en hartvormig gebouw. Binnen in het complex is er dan ruimte voor een groot atrium.

Nadat de huurder van de afgelopen 20 jaar een ander pand heeft betrokken is er gekozen om het gebouw weer helemaal van deze tijd te maken. Inclusief een aantal uitbreidingen. Zo worden de kantoorvleugels met 1 verdieping verhoogd en wordt het hartvormige gebouw ingesloten in een uitbouw waarbij de koperen gevel zichtbaar blijft. Tevens zullen de verdiepingen wat verder worden vergroot richting het atrium. Al deze uitbreidingen zorgen ervoor dat het kantoor 1/3 groter zal worden ten opzichte van de oude situatie.

In de kantoorvleugels zullen de vele kleine werkkamers die vroeger gebruikelijk waren afgebroken worden. Hierbij wordt zoveel mogelijk materiaal hergebruikt. Compleet in lijn met het circulaire bouwen. En in plaats van de kleine werkkamers komen er nu kantoortuinen, flexplekken en faciliteiten om te ontspannen. Allemaal volgens het “nieuwe werken”.

Onze werkzaamheden op dit project bestaan uit het realiseren van de 4 (sanitaire) kernen op elke verdieping, de vaste gipsplafonds en de systeemplafonds. Samen met Knauf is hiervoor een projectadvies opgesteld om de diverse wandtypes te laten voldoen aan de gestelde eisen. Alle gangzones en toiletgroepen zullen voorzien worden van diverse types Rockfon-systeemplafonds.

Zeker het renoveren biedt de nodige uitdagingen, maar brengt ook een gevoel van trots met zich mee. Op deze manier kan het gebouw weer vele jaren voorzien in het bieden van een fijne werkplek volgens de huidige standaarden. Mooi dat ook wij hier ons steentje aan bij kunnen dragen!

Kijk ook in de galerij hieronder voor wat impressies hoe het er uit komt te zien en hoe de stand nu is.

Galerij